Xiamen RIGORER Sporting Goods Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $25,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

 

 About us

 

 

For all who love to play basketball, their Jersey is their tattoo.

 

When standing on the basketball court, we hope the Jersey you see is from Rigorer. Every Jersey in front of you, strives for perfection and is made with ingenuity.

 

Rigorer will keep adhering to it's mission of Creating Exclusive Basketball Jersey and Sports Equipment for Sports Enthusiasts. 

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

mainCategories

Basketball uniform
Basketball socks
Workout Clothes
Protective Gear